Anita Janeczek-Romanowska

psycholożka dziecięca, w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Warszawie

Od kilkunastu lat poszerzam swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z małymi dziećmi (1-7 lat), ich rodzicami oraz opiekunami. W swojej pracy chcę wspierać dzieci i dorosłych w umacnianiu relacji między nimi. Mam głębokie przekonanie, że bezpieczna, bliska relacja między dzieckiem a dorosłym jest zasobem, który daje moc do zmiany i rozwoju. Ufam w rodzicielskie i dziecięce kompetencje, staram się towarzyszyć dzieciom i rodzicom, nie narzucać gotowych rozwiązań i z dużą uważnością przyglądać się wyjątkowości każdej z sytuacji, których doświadczają. Stawiam na rzetelną i sprawdzoną wiedzę psychologiczną, na bieżąco śledzę badania z zakresu psychologii dziecka, a ich rezultaty pomagam przełożyć rodzicom na język i realia codzienności. W swojej pracy wspieram również specjalistów pracujących z małymi dziećmi, prowadzę szkolenia i konsultacje dla nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym.

Doświadczenie własnego macierzyństwa uważam za najlepszą z podyplomówek i kursów, w jakich dotychczas brałam udział.

Studia, kursy i szkolenia

Ukończyłam:
– Psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie (w ramach dziennych studiów doktoranckich otworzyłam przewód doktorski)

Kursy:
– Intensywny Kurs Podstawowy NVC
– Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej – kurs I stopnia PSTIS
– Wczesna interwencja. Wybrane zagadnienia związane z diagnozą i terapią dziecka w wieku 0-6 lat – CMPPP
– Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych u dzieci, ich różnorodne objawy i metody terapii – CK Dobra Kadra
– Wykorzystanie teorii więzi w praktyce – szkolenie prowadzone przez Agnieszkę Stein
– Terapia zaburzeń lękowych u dzieci
– Szkolenie Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów prowadzone przez Agnieszkę Stein
– Szkolenie Dziecko w konflikcie – wspieranie dzieci i rodziców w sytuacji konfliktu, separacji, rozwodu
– Wysoko wrażliwe dzieci – szkolenie dla profesjonalistów
– Autyzm – od rozumienia do skutecznego wspierania – szkolenie Krajowego Towarzystwa Autyzmu
– Płodowy Zespół Alkoholowy –podstawy diagnozy i terapii – szkolenie prowadzone przez Teresę Jadczak-Szumiło
– Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
– liczne szkolenia dotyczące metod diagnostycznych i terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z dziećmi przed 6 rokiem życia (m.in. Metoda Ruchu Rozwijającego, Metoda Dobrego Startu, Trening autogenny Schulza, Praca z oddechem i ciałem)

Doświadczenie zawodowe

– Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie – praktyka dyplomowa
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Warszawie – psycholog, diagnoza psychologiczna w kierunku rozpoznania przyczyn trudności w uczeniu się, emocjonalnych i w zachowaniu, konsultacje psychologiczne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
– Stowarzyszenie dla Rodzin w Warszawie – psycholog, konsultacje psychologiczne dla rodziców dzieci przed 6 r.ż,
– przedszkola i placówki wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi – psycholog, konsultacje dla rodziców i nauczycieli 
– w ramach studiów doktoranckich – zajęcia ze studentami psychologii dotyczące diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży
– współpraca z portalami i czasopismami adresowanymi do rodziców i specjalistów
– prowadzenie warsztatów dla rodziców i specjalistów pracujących z małymi d dziećmi

W mediach

Audycje radiowe

Integracja sensoryczna – Polskie Radio Dzieciom, Strefa Rodzica

Karać czy wychowywać – Polskie Radio Dzieciom, Strefa Rodzica

Jak rozmawiać z dzieckiem o problemach dorosłych? – Polskie Radio Dzieciom, Strefa Rodzica

Małe dziecko, wielki strach – Polskie Radio Dzieciom, Strefa Rodzica 

Artykuły

Jestem autorką artykułów adresowanych do rodziców i nauczycieli. Z perspektywy czasu część z nich napisałabym inaczej, jednak nadal są one dla mnie wartością. Moje teksty pojawiły się w:

fathers.pl

Kukbuk Rodzina

Magazyn Dziecko

Dziecko wydanie specjalne

Twój junior

Położna

Kwartalnik Integracja Sensoryczna

Konsultacje

Na konsultacje zapraszam rodziców dzieci w wieku 1-7 lat oraz specjalistów pracujących z dziećmi w tym wieku. Prowadzę konsultacje stacjonarne w Warszawie oraz online (Skype/telefon).

Warsztaty i szkolenia

Prowadzę warsztaty dla rodziców oraz szkolenia dla specjalistów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym. Aktualne terminy warsztatów oraz ofertę szkoleń znajdziesz w linku poniżej.

Webinary i kursy online

Dla osób, które nie mogą spotkać się stacjonarnie, prowadzę webinary oraz kursy online. Sprawdź, jakie nagrania są dostępne oraz jakie kursy planuję w najbliższym czasie.

Kontakt

Szukasz wsparcia? Z uwagi na kwestie etyczne i ograniczenia wynikające z takiej formy kontaktu, nie udzielam porad oraz nie prowadzę konsultacji drogą mailową