Jako psycholog dziecięcy wspieram rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi do szóstego roku życia. Jeśli masz dziecko w tym wieku, szukasz wsparcia, konsultacji albo diagnozy rozwojowej, zapraszam Cię do Ośrodka wsparcia i rozwoju Bliskie Miejsce w Warszawie.

Dostępne terminy oraz możliwość rezerwacji znajdziesz w przyjaznym systemie rezerwacji – tutaj

W Bliskim Miejscu prowadzę:

– konsultacje dla rodziców niemowląt
– konsultacje dla rodziców dzieci w wieku 1-6 lat
– obserwację i diagnozę psychologiczną dzieci w wieku 1-6
– konsultacje dla specjalistów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym
– warsztaty dla rodziców i nauczycieli

Ukończyłam psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie.

Kursy:
– Intensywny Kurs Podstawowy NVC
– Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej – kurs I stopnia PSTIS
– Wczesna interwencja. Wybrane zagadnienia związane z diagnozą i terapią dziecka w wieku 0-6 lat – CMPPP
– Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych u dzieci, ich różnorodne objawy i metody terapii – CK Dobra Kadra
– Wykorzystanie teorii więzi w praktyce – szkolenie prowadzone przez Agnieszkę Stein
– Terapia zaburzeń lękowych u dzieci
– Szkolenie Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów prowadzone przez Agnieszkę Stein
– Szkolenie Dziecko w konflikcie – wspieranie dzieci i rodziców w sytuacji konfliktu, separacji, rozwodu
– Wysoko wrażliwe dzieci – szkolenie dla profesjonalistów
– Autyzm – od rozumienia do skutecznego wspierania – szkolenie Krajowego Towarzystwa Autyzmu
– Płodowy Zespół Alkoholowy –podstawy diagnozy i terapii – szkolenie prowadzone przez Teresę Jadczak-Szumiło
– Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
– liczne szkolenia dotyczące metod diagnostycznych i terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z dziećmi przed 6 rokiem życia (m.in. Metoda Ruchu Rozwijającego, Metoda Dobrego Startu, Trening autogenny Schulza, Praca z oddechem i ciałem)

Doświadczenie zawodowe:
– Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie – praktyka dyplomowa
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Warszawie – psycholog, diagnoza psychologiczna w kierunku rozpoznania przyczyn trudności w uczeniu się, emocjonalnych i w zachowaniu, konsultacje psychologiczne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
– Stowarzyszenie dla Rodzin w Warszawie – psycholog, konsultacje psychologiczne dla rodziców dzieci przed 6 r.ż,
– przedszkola i placówki wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi – psycholog, konsultacje dla rodziców i nauczycieli (aktualnie przedszkola Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Milenium w Legionowie)
– w ramach studiów doktoranckich – zajęcia ze studentami psychologii dotyczące diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży
– od kilku lat współpracuję z portalami i czasopismami adresowanymi do rodziców i specjalistów
– prowadzenie warsztatów dla rodziców i specjalistów pracujących z małymi dziećmi